மலர் மருத்துவ காணொளி

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 5 – ரெஸ்கிவ் ரெமடி

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 5 – ரெஸ்கிவ் ரெமடி Bach.

Read More
மலர் மருத்துவ காணொளி

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 4

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 4 Bach Flower Remedy –.

Read More
மலர் மருத்துவ காணொளி

7 சக்கரங்களுக்கு 7 மலர் மருந்துகள்

Bach Flower Remedy – பாட்ச் மலர் மருத்துவம்7 சக்கரங்களுக்கு 7.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

மனதின் தன்மைகள்

மனதின் தன்மைகள் – கனவும், நினைவும், மனமும், வாழ்க்கையும் மனம் எவ்வாறு.

Read More
மலர் மருத்துவ காணொளி

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 2

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் -2 Bach Flower Remedy -2Impatiens Glandulifera.

Read More
மலர் மருத்துவ காணொளி

பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 1

Bach Flower Remedy – பாட்ச் மலர் மருத்துவம் – 1குழந்தைகளுக்கு.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Class intro question and answer

Reiki Class intro question and answer | கேள்வி பதில்.

Read More
ஆரோக்கிய காணொளி

மனதின் பேராற்றல்

மனதின் பேராற்றல் | The potential of the mind |.

Read More
X