வாழ்க்கை

நாம் செய்த உதவிகளுக்கான பலன் எவ்வாறு நமக்குக் கிடைக்கும்?

நாம் செய்த உதவிகளுக்கான பலன் எவ்வாறு நமக்குக் கிடைக்கும்? நாம் ஒருவருக்குச்.

Read More
ஆன்மீகம்

கர்மா கோட்பாடு என்பது என்ன?

கர்மா கோட்பாடு என்பது என்ன? கர்மா என்ற சொல்லுக்கு செயல் என்று.

Read More
ஆன்மீகம்

பழைய கர்மாக்களை அழிக்க முடியுமா?

பழைய கர்மாக்களை அழிக்க முடியுமா? நிச்சயமாக யாராலும் கடந்து போன விஷயங்களை.

Read More
ஆன்மீகம்

கர்மவினை என்பது என்ன?

கர்மவினை என்பது என்ன? “கர்மா மற்றும் வினை இவ்விரண்டு சொற்களுக்கும் ஒரே.

Read More
ரெய்கி

மனித வாழ்க்கையும் கர்மாவும்

ஒருவர் செய்த செயல், அல்லது எண்ணிய எண்ணம், அந்த நபருக்கோ, மற்ற.

Read More
ரெய்கி

கர்மா கணக்கு என்பது வாழ்க்கையின் கணக்கு

கர்மா கோட்பாட்டில் கணிதம் கிடையாது. எதனால்? என்ன நோக்கத்துடன் ஒரு செயலை.

Read More
ரெய்கி

கர்மா கோட்பாடும் தத்துவமும்

ஒரு மனிதன் தன் உடலாலும், மனதாலும், செய்யும் செயல்களை, கர்மா என்று.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #10 – Karma

✔ கர்மா என்பது என்ன?✔ பாவ புண்ணியம் என்பது என்ன?✔ கர்மா.

Read More
X