பிரிவு கவிதை

ஏக்கமும் ஏமாற்றமும்

மிஞ்சியது ஏக்கமும்ஏமாற்றமும் தான்உன்னை நேசித்தற்குநீ தந்த பரிசு உன் மீது பைத்தியமானேன்நீயே.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

துணையாக வருவாயா?

மனித வாழ்க்கைஒரு விசித்திரப் பயணம்அதைக் கடப்பது சுலபம்நிமிர்ந்து நடப்பது கடினம் கடக்க.

Read More
ஏக்கம் கவிதை

நீ கடந்து செல்கையில்

மழைநீர் வழிந்தோடும்வறண்ட பூமியாகசெய்வதறியாது பார்த்துக்கொண்டேநிற்கிறேன் பெண்ணேநீ கடந்து செல்கையில்உயிரற்ற சிலையாக பூத்துக்.

Read More
காதல் கவிதை

காதல் மழை

காற்றின் ஈரப்பதத்தைசிறுகச் சிறுக கோர்த்துசிறுகச் சிறுக சேர்த்துபாதுகாக்கும் மேகம் நேரம் கணிகையில்சேர்த்த.

Read More
காதல் கவிதை

காதலை ஏன் மறைத்தாய்

என் காதலை நான்சொன்னபோதுஉன் காதலை ஏனோஒளித்து வைத்தாய் நம் காதல் என்பதைஉணராமல்பூவுக்குள்.

Read More
X