உடல்

பகலில் எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது?

பகலில் எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது? பகல் வேளைகளில் கண்களில் எரிச்சல்.

Read More
உடல்

தூங்கி எழும்போது எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது?

தூங்கி எழும்போது எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது? காலையில் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்கும்.

Read More
X