வாழ்க்கை

கூடி வாழ்வதற்காக வழங்கப்பட்டது தான் இந்த பூவுலகம்

மனிதர்கள், விலங்குகள், பறவைகள், கடல்வாழ் உயிரினங்கள், தாவரங்கள், என இறைவனின் சிருஷ்டியில்.

Read More
உலகம்

நீரின்றி அமையாது உலகு

நெருப்பு, நிலம், காற்று, ஆகாயம், என் அனைத்தும் உருவான பின்னரும், இந்த.

Read More
உலகம்

உலகில் உள்ள அனைத்தையும் இறைவன் படைக்கிறாரா?

உலகில் உள்ள அனைத்தையும் இறைவன் படைக்கிறாரா? இல்லை, கடவுளின் படைப்பை எவராலும்,.

Read More
பொது

உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி

உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி. ஓரறிவு முதலாக ஐந்தறிவு வரையிலான உயிரினங்களின் வளர்ச்சி.

Read More
வாழ்க்கை

அனைவராலும் அனைத்தையும் செய்துவிட முடியுமா?

அனைவராலும் அனைத்தையும் செய்துவிட முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது. அனைவரும் அனைத்தையும் செய்துவிட.

Read More
உலகம்

இந்த உலகத்தைக் காப்பாற்ற மனிதர்கள் என்ன செய்யலாம்?

இந்த உலகத்தைக் காப்பாற்ற மனிதர்கள் என்ன செய்யலாம்? இந்த உலகத்தில் அனைத்தும்.

Read More
உலகம்

எதனால் சில உயிரினங்கள் அழிந்து போய்விட்டன?

எதனால் சில உயிரினங்கள் அழிந்து போய்விட்டன? இந்த பூமியில் வாழ்ந்த மற்றும்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைகள் குறையுடன் பிறப்பதற்கு இறைவன் தான் காரணமா?

குழந்தைகள் குறையுடன் பிறப்பதற்கு இறைவன் தான் காரணமா? இல்லை! நிச்சயமாக இல்லை..

Read More
ஆன்மீக காணொளி

இந்த உலகம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆனால் அனைவரும் மாணவர்கள் அல்ல

இந்த உலகம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆனால் அனைவரும் மாணவர்கள் அல்ல. ஒவ்வொருவருக்கும்.

Read More
உலகம்

இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை விசயங்களும் அழியக்கூடியவையா?

இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை விசயங்களும் அழியக்கூடியவையா? இந்த உலகத்தில் நாம்.

Read More
X