ஆரோக்கியம்

ஜீரணத்திற்கு உதவும் இனிப்பு சுவை

ஜீரணத்திற்கு உதவும் இனிப்பு சுவை. ஒரு ஏழை விவசாயி வெறும் கஞ்சியைக்.

Read More
உடல்

பசி உண்டான உடன் சாப்பிடாவிட்டால் புண்கள் உண்டாகுமா?

பசி உண்டான உடன் சாப்பிடாவிட்டால் வயிற்றில் புண்கள் உண்டாகுமா? இல்லை. பசி.

Read More
குழந்தைகள்

பிள்ளைகள் விரைவாகச் சாப்பிட என்ன செய்யலாம்?

பிள்ளைகள் விரைவாகச் சாப்பிட என்ன செய்யலாம்? பிள்ளைகளை விரைவாகச் சாப்பிடச் சொல்லி.

Read More
ஆரோக்கியம்

உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு

உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. மனிதனின் பசியை போக்குவது உணவு, அவனது.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைக்கு கடிகார நேரத்தைப் பின்பற்றி உணவு கொடுப்பது நல்லதா?

குழந்தைக்கு கடிகார நேரத்தைப் பின்பற்றி உணவு கொடுப்பது நல்லதா? கடிகார நேரத்தைப்.

Read More
குழந்தைகள்

சிறுவர்களுக்கு எத்தனை முறை உணவு கொடுக்க வேண்டும்?

சிறுவர்களுக்கு எத்தனை முறை உணவு கொடுக்க வேண்டும்? சிறுவர்களுக்குப் பசியில்லாமல் கொடுக்கப்படும்.

Read More
குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு மிகச் சிறந்த உணவு எது?

குழந்தைகளுக்கு மிகச் சிறந்த உணவு எது? பிறந்தது முதல் இரண்டு வயது.

Read More
ஆன்மீகம்

உணவு முறைக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் தொடர்புகள் உள்ளனவா?

உணவு முறைக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் தொடர்புகள் உள்ளனவா? நிச்சயமாக உணவு முறைக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும்.

Read More
உணவு

வேளாவேளைக்கு சரியான நேரத்தில் சாப்பிட வேண்டுமா?

வேளாவேளைக்கு சரியான நேரத்தில் சாப்பிட வேண்டுமா? ஆம், நோயாளிகளாக மாற வேண்டுமென்றால்.

Read More
உணவு

உணவைக் காணும் வேளைகளில் வாயில் ஏன் எச்சில் சுரக்கிறது?

உணவைக் காணும் வேளைகளில் வாயில் ஏன் எச்சில் சுரக்கிறது? மனமானது, நீங்கள்.

Read More
X