ஆரோக்கியம்

மனித உடல் இயற்கையால் மிக அழகாக வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கிறது

மனித உடல் இயற்கையால் மிக அழகாக வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கிறது. மனிதன் உட்கொள்ளும்.

Read More
ஆரோக்கியம்

இம்யூன் சிஸ்டம் எனும் பாதுகாப்பு சக்தி

இம்யூன் சிஸ்டம் எனும் பாதுகாப்பு சக்தி. (immune system) இம்யூன் சிஸ்டம்.

Read More
ஆரோக்கியம்

மனித உடலின் அமைப்பு

மனித உடலின் அமைப்பு. மனித உடல் இயற்கையால் மிக அழகாக வடிவமைக்கப்.

Read More
உடல்

உடலின் மொழிகள் என்பவை என்ன?

உடலின் மொழிகள் என்பவை என்ன? உடலின் மொழிகள் என்பவை, தாகம், பசி,.

Read More
உடல்

எதனால் தூக்கம் குறைவாக இருக்கிறது?

எதனால் தூக்கம் குறைவாக இருக்கிறது? தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுபவர்கள் புரிந்துகொள்ளுங்கள். இன்று.

Read More
ஆரோக்கியம்

எதனால் கண்ட நேரத்தில் தூக்கம் வருகிறது?

எதனால் கண்ட நேரத்தில் தூக்கம் வருகிறது? வெகுநேரம் வாகனங்களை ஓட்டும் பழக்கம்.

Read More
உடல்

ஆராவின் (Aura) பொறுப்புகள் என்ன?

ஆராவின் (Aura) பொறுப்புகள் என்ன? மனிதர்களின் ஒளி உடலின் (ஆராவின்) பொறுப்புகள்,.

Read More
ஆரோக்கியம்

உடல் பலவீனமாக இருக்கிறது என்பதை எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது?

உடல் பலவீனமாக இருக்கிறது என்பதை எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது? உடல் பலவீனமாக.

Read More
உடல்

சாப்பிட்ட பின் வாயில் வாடை வருவது ஏன்?

சாப்பிட்ட பின் வாயில் வாடை வருவது ஏன்? சில உணவுகளையும், பானங்களையும்,.

Read More
உடல்

உடலின் எதிர்ப்புச் சக்தி என்பது என்ன?

உடலின் எதிர்ப்புச் சக்தி என்பது என்ன? உடலின் எதிர்ப்புச் சக்தி என்பது.

Read More
X