தமிழ் கவிதை

கேப்டன் விஜயகாந்த்துக்கு இரங்கல் கவிதை

மாமனிதர் கேப்டன் விஜயகாந்த்துக்கு இரங்கல் கவிதை கோபுரங்கள் சாய்வதில்லைஎன்ற சொல்லாடல் பொய்தான்தரையில்.

Read More
X