உலகம்

இயற்கை என்பது என்ன?

இயற்கை என்பது என்ன? வானம், சூரியன், நிலா, பூமி, நிலம், காற்று,.

Read More
உலகம்

மனிதன் இயற்கையை சார்ந்தவனா?

மனிதன் இயற்கையை சார்ந்தவனா? மனிதன் உட்பட அனைத்து உயிர்களும் இயற்கையைச் சார்ந்தே.

Read More
உலகம்

மனிதனால் இயற்கையை சாராமல் வாழ முடியுமா?

மனிதனால் இயற்கையை சாராமல் வாழ முடியுமா? இயற்கையைச் சார்ந்தும், பல உயிர்கள்.

Read More
ஈர்ப்புவிதி

தேவைகளை நிறைவேற்ற பிரபஞ்சம் காத்திருக்கிறது

தேவைகளை நிறைவேற்ற பிரபஞ்சம் காத்திருக்கிறது 1. ஒரு மனிதன் விரும்பும் அனைத்தையும்.

Read More
ஆரோக்கியம்

இயற்கை வாழ்வியல் என்றால் என்ன?

இயற்கை வாழ்வியல், இயற்கை மருத்துவம், இயற்கையைச் சார்ந்து வாழ்தல், என்றெல்லாம் குறிப்பிடுகிறார்களே;.

Read More
ரெய்கி காணொளி

இயற்கையின் படைப்புகளில் எவ்வளவு ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன?

இயற்கையின் படைப்புகளில் எவ்வளவு ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன? அவற்றின் பயன்கள் என்ன?

Read More
X