ரெய்கி

ரெய்கி எனும் பேராற்றல்

ரெய்கி எனும் பேராற்றல். ரெய்கி (Reiki) என்பது இயற்கையில் அமைந்திருக்கும் பிரபஞ்சத்தின்.

Read More
ரெய்கி

எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பேராற்றல்

எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பேராற்றல் (Energy). ஆற்றல், யாராலும் காணமுடியாத ஆனால் அனைவராலும்.

Read More
ரெய்கி

ஆராவையும் ஆற்றலையும் சீர்கெடுக்க கூடிய விசயங்கள்

பலகீனமான மனிதர்களுக்கு ஆற்றல் குறைவினாலும், ஆராவின் பலகீனத்தினாலும், தீய ஆற்றல்கள், தீய.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றலுக்கு ஒரு அறிமுகம்

ரெய்கி ஆற்றலுக்கு ஒரு அறிமுகம். ரெய்கி என்பது சுயமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு.

Read More
ரெய்கி

தனக்குத் தானே சுயமாக சிகிச்சை செய்தல்

தனக்குத் தானே சுயமாக சிகிச்சை செய்தல். வாரம் ஒருமுறை, இரவு படுக்கைக்குச்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றலை அனுப்பும் பயிற்சி

ரெய்கி ஆற்றலை அனுப்பும் பயிற்சி. ரெய்கி ஆற்றலை ஒரு மனிதருக்கோ, விலங்குக்கோ,.

Read More
ரெய்கி

நோய்களை முழுமையாக குணப்படுத்த

ஒரு நோயை முழுமையாக குணப்படுத்த வேண்டுமென்றால், அந்த நோய் ஏன்? எங்கே?.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #3 – Energy – ஆற்றல் – சக்தி

Energy – ஆற்றல் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது? நம்.

Read More
ரெய்கி காணொளி

தீய ஆற்றல்கள் இருந்தால் எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது?

வீடு, கட்டடம் மற்றும் வியாபார தளங்களில் தீய ஆற்றல்கள் இருந்தால் எவ்வாறு.

Read More
X