பொது

கட்டிடங்களுக்கு ஆற்றல் பரிசோதனை

கட்டிடங்களுக்கு ஆற்றல் பரிசோதனை. வீடு, கடை, தொழிற்சாலை, போன்ற கட்டிடங்களில் இருக்கும்.

Read More
ரெய்கி

பேராற்றலுடன் தொடர்பைத் துண்டிக்கும் வழிமுறைகள்

தேவையான நபருக்கு சிகிச்சை அளித்து முடித்தவுடன் பெற்றாலுக்கு நன்றி கூறி, சிகிச்சையின்.

Read More
ரெய்கி

பிரபஞ்ச ஆற்றலை உணரும் வழிமுறைகள்

ஒரு சில வழிமுறைகளின் மூலமாக மனித உடலில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் ஆற்றலை.

Read More
ரெய்கி

உடலின் ஆற்றலை தக்க வைத்துக்கொள்ள

மனித உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்கவும் தக்கவைத்து கொள்ளவும் பின்பற்றவேண்டிய சில எளிய.

Read More
ரெய்கி

ஆராவையும் ஆற்றலையும் சீர்செய்யும் வழிமுறைகள்

ஆரோக்கியமற்ற ஆராவையும் குறைந்து போன ஆற்றலையும் சில பழக்க வழக்கங்களின் மூலமாக.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கியை பயன்படுத்தி குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

ரெய்கி சிகிச்சை வழங்குவதற்கு முன்பாக, என்ன செய்ய போகிறார்? எவ்வாறு சிகிச்சை.

Read More
ரெய்கி

தீய ஆற்றல்கள் உடலில் சேருவதற்குக் காரணங்கள்

ஒரு தனி நபரின் உடலில் தீய ஆற்றல்கள் நுழைவதற்கும் சேருவதற்கு பல.

Read More
ரெய்கி

உடலில் நேர்மறை ஆற்றல்களைக் கிரகிக்க

ஒரு மனிதர் நேர்மறை ஆற்றல்களை (positive energy) உணவின் மூலமாகவும். வாழ்க்கை.

Read More
மருத்துவம்

தீய ஆற்றல்களை வெளியேற்ற

இந்த குளியல் முறையை பௌத்த துறவிகள் தீய ஆற்றல்களை மனிதர்களின் உடலிலிருந்து.

Read More
ரெய்கி

ஆற்றல்களின் வித்தியாசங்கள்

இந்த பிரிவுகள் ஒரு மனிதனின் வலது கரத்தையும் இடது கரத்தையும் போன்றதாகும்..

Read More
X