உடல்

குளத்தில் குளித்தால் அரிப்பு உண்டாவது எதனால்?

குளத்தில் குளித்தால் அரிப்பு உண்டாவது எதனால்? குளம், ஆறு, குட்டை, கடல்.

Read More
X