பொது

ஏர்வாடி தர்காவில் ஏற்பட்ட அனுபவம்

ஏர்வாடி தர்காவில் ஏற்பட்ட அனுபவம். தமிழகம் செல்லும் போதெல்லாம் வாய்ப்புக் கிடைத்தால்.

Read More
காணொளிகள்

பேய், பிசாசு, ஆவி, சாத்தான்

பேய், பிசாசு, ஆவி, சாத்தான் உண்டா? இல்லையா?

Read More
அமானுஷ்ய காணொளி

திருமணமான புதிதில் ஆவிகளுடன் அனுபவம்

திருமணமான புதிதில் ஆவிகளுடன் அனுபவம் – Paranormal Experiences – 4

Read More
அமானுஷ்ய காணொளி

கண் திருஷ்டி போட்டி பொறாமை

கேள்வி பதில்கள்: கண் திருஷ்டி போட்டி பொறாமை இருப்பதை எவ்வாறு அறிந்துகொள்வது

Read More
அமானுஷ்ய காணொளி

செய்வினையிலிருந்து காப்பாற்றிய தாத்தாவின் ஆவி

செய்வினையிலிருந்து காப்பாற்றிய தாத்தாவின் ஆவி – Paranormal Experiences – 6

Read More
அமானுஷ்ய காணொளி

அமானுஷ்ய அனுபவங்கள்-1

அமானுஷ்ய அனுபவங்கள்-1 | முட்டையில் செய்யப்பட்ட செய்வினை

Read More
அமானுஷ்ய காணொளி

உறக்கத்தில் ஆன்மாவின் பயணங்கள்

உறக்கத்தில் ஆன்மாவின் பயணங்கள் | Out of body experience |.

Read More
X