ரெய்கி

எதிரிகளையும் நேசிக்க பழகுங்கள்

எதிரிகளையும் நேசிக்க பழகுங்கள். ஒரு மனிதர், அவர் மனதில் கோபத்தையும், வெறுப்பையும்,.

Read More
ரெய்கி

அன்பும் கருணையும்

நீங்கள் பிற உயிர்களின் மீது அன்புடனும், கருணையுடனும், இருக்கும் போது. இயற்கையும்.

Read More
X