நோய்கள்

நோய் கண்டவர்களுடன் சில அனுபவம்

நோய் கண்டவர்களுடன் சில அனுபவம். நான் பல்வேறு வகையான தொந்தரவுகள், பல்வேறு.

Read More
பொது

ஏர்வாடி தர்காவில் ஏற்பட்ட அனுபவம்

ஏர்வாடி தர்காவில் ஏற்பட்ட அனுபவம். தமிழகம் செல்லும் போதெல்லாம் வாய்ப்புக் கிடைத்தால்.

Read More
காணொளிகள்

ஓஷோ எனக்கு வழிகாட்டிய அனுபவம்

ஓஷோ எனக்கு வழிகாட்டிய அனுபவம் | Paranormal Experiences – 3.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்-19 அனுபவங்கள் | அம்மாவுக்கும் தங்கைக்கும் கோவிட் அறிகுறிகள் | சுபாஷினி |

கோவிட்-19 அனுபவங்கள். அம்மாவுக்கும் தங்கைக்கும் கோவிட் அறிகுறிகள் – சுபாஷினி

Read More
கோவிட்-19

கோவிட் -19 அனுபவங்கள் | விசாலம்

நாங்கள் எவ்வாறு கோவிட் கால கட்டத்தில் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம்?

Read More
கோவிட்-19

கோவிட் -19 அனுபவங்கள் | தைரியமாக இருந்தால் எதுவும் நம்மை அண்டாது

கோவிட் -19 அனுபவங்கள் , தைரியமாக இருந்தால் எதுவும் நம்மை அண்டாது..

Read More
காணொளிகள்

கோவிட்-19 பெருந்தொற்றும் அமெரிக்காவும்

கோவிட்-19 பெருந்தொற்றினை அமேரிக்க அரசாங்கம் எவ்வாறு கையாள்கிறது?

Read More
X