ஆரோக்கிய காணொளி

சிறுநீர் நாற்றம் வீசுவது ஏன்?

சிறுநீர் நாற்றம் வீசுவது ஏன்? வெளியே சிறுநீர் நாரினால் உடலின் உள்ளே சுத்தமாகிறது அர்த்தம். இதற்கு மருத்துவம் செய்வது ஆபத்து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X