ரெய்கி காணொளி

செல்ப் ஹீலிங்எத்தனை முறை செய்ய வேண்டும்?

நோய் உள்ளவர்கள் மற்றும் நோய் இல்லாதவர்கள், தினம், வாரம், மாதம், எத்தனை முறை செல்ப் ஹீலிங் செய்ய வேண்டும்?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X