மருத்துவம்

புண்களையும் காயங்களையும் குணப்படுத்தும் சதையொட்டி மூலிகை

Contact Details
Vaithiyar MJ Bala
Kalayarkoil, Tamil Nadu
+91 78688 75904 / +91 98423 93869

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X