நோய்கள்

சர்க்கரை நோய் ஒரு கொடிய நோயா?

சர்க்கரை நோய் ஒரு கொடிய நோயா?

உடலில் சர்க்கரை அதிகமாக இருப்பது நிச்சயமாக ஒரு நோயல்ல. சர்க்கரை நோய் என்பது வியாபாரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட நோய்களில் ஒன்று. உண்மையில் சர்க்கரை நோய் என்று குறிப்பிடப்படுவது அஜீரணமும், அஜீரணத்தினால் உருவாகும் தேவையற்ற சர்க்கரையும் தான். அஜீரண கோளாறை சரி செய்தாலே உடலின் சர்க்கரை அளவு குறைந்துவிடும்.

உங்கள் உடலில் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கிறது அதை குறைக்க வேண்டும் என்று மட்டும்தான் மருத்துவர்கள் சொல்வார்கள்; இறுதிவரையில் உங்களிடம் அஜீரணத்தைப் பற்றியோ, அஜீரணத்தை சரி செய்யும் வழிமுறைகளைப் பற்றியோ பேச மாட்டார்கள், அதுதான் வியாபாரம்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X