ஆன்மீகம்

பிரார்த்தனைகள் பலிக்குமா?

பிரார்த்தனைகள் பலிக்குமா?

திட்டமிடலும், முயற்சியும், உழைப்பும், சேர்ந்தால் மட்டுமே பிரார்த்தனைகள் பலிக்கும். வெறும் பிரார்த்தனை செய்வதால் மட்டுமே ஒரு விஷயம் நடந்துவிடும் என்று நம்புவது, படிக்காமல் பரீட்சையில் தேர்ச்சி பெற்றுவிடலாம் என்று நம்புவதைப் போன்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X