காதலி கவிதை

பிரபஞ்ச அழகி

பிரபஞ்ச அழகி

உலகத்து அழகிகளை
வாய்பிளந்து
வேடிக்கை பார்த்துப்
பழகிய நான்

பிரபஞ்ச அழகியாக
உன்னைக் கண்ட பிறகு
வாயை மூடிக் கொண்டேன்

மனதைத் திறந்து வைத்தேன்
அன்று முதல்
காத்திருக்கிறேன்
நீ வருவாயென

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X