ஆரோக்கியம்

மனித உடலின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் யாவை?

மனித உடலின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் யாவை?

மனிதர்களின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் என்பவை இருதயம், மண்ணீரல், நுரையீரல், சிறுநீரகங்கள், கல்லீரல்.

பஞ்சபூதம்உள்ளுறுப்பு
நெருப்புஇருதயம்
நிலம்மண்ணீரல்
காற்றுநுரையீரல்
நீர்சிறுநீரகங்கள்
மரம்கல்லீரல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X