ஆரோக்கியம்

மனித உடலின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் யாவை?

மனித உடலின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் யாவை?

மனிதர்களின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் என்பவை இருதயம், மண்ணீரல், நுரையீரல், சிறுநீரகங்கள், கல்லீரல்.

பஞ்சபூதம்உள்ளுறுப்பு
நெருப்புஇருதயம்
நிலம்மண்ணீரல்
காற்றுநுரையீரல்
நீர்சிறுநீரகங்கள்
மரம்கல்லீரல்
Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X