ஆரோக்கிய காணொளி

கோவிட்-19 பண்டமிக்-பயமும் பதட்டமும் தேவையில்லை

கோவிட்-19 பண்டமிக்-பயமும் பதட்டமும் தேவையில்லை, தைரியமாக இருங்கள். இந்த கோவிட்-19  பண்டமி காலகட்டத்தில் அதிகமான தற்கொலைகள் நடப்பது ஏன்? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X