காதல் கவிதை

நீயும் நானும்

மழைக் காலம்
இருண்ட வானம்
ஒற்றையடிப் பாதை

அடைமழை
அதன் கீழே
நீயும் நானும்

சில்லென்ற காற்று
அதன் நடுவே
நீயும் நானும்

ஈரமான மண்
அதன் மேலே
நீயும் நானும்

குளிருக்கு நெருப்பு
அதனருகே
நீயும் நானும்

இவை வெறும்
ஆசைகள் அதிலும்
நீயும் நானும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X