வீட்டு மருத்துவம்

காய்ச்சல், நெஞ்சுச் சளி, இருமல், மூச்சுத் திணறல், உடலின் வலி, அசதி, சோர்வை போக்கிடும் மூலிகை சூப்

காய்ச்சல், நெஞ்சுச் சளி, இருமல், மூச்சுத் திணறல்,  உடலின் வலி, அசதி, மற்றும் சோர்வை போக்கிடும்; நான்கு நபர்களுக்கு தேவையான மூலிகை சூப் செய்முறை.

Contact Details
V.Gowri, Salem
📞9345089064
gowriakshayaa21@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X