ரெய்கி

மாணவர்களுக்கு ஓராண்டு உறுப்பியம்

நமது ரெய்கி பயிற்சி வகுப்புகளில் புதிதாகப் பதிந்துகொள்ளும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பன்னிரண்டு மாத பயிற்சி உறுப்பியம் வழங்கப்படும். இந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில் அவர்கள் அதே நிலை பயிற்சியில் மீண்டும் மீண்டும் கட்டணமில்லாமல் கலந்துகொள்ளலாம். ரெய்கி பயிற்சியில் அவர்கள் முழுமையான புரிதலைப் பெறுவதற்கு இந்த முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி உறுப்பினர் சட்ட திட்டங்கள்

1. கட்டணத்தில் எந்த கழிவும் வழங்கப்படாத மாணவர்களுக்கு மட்டும் இந்த உறுப்பியம் வழங்கப்படும்.

2. இந்த உறுப்பிய பதிவு முழுக்க முழுக்க இணையதளம் வழியாக மட்டுமே நடைபெறும். வாட்சப் மற்றும் மற்ற வகையான பதிவுகள் ஏற்கப்படமாட்டாது.

3. பயிற்சி உறுப்பியம் நான்கு நிலைகளில் வழங்கப்படும்.

  • The Starter- ஸ்டார்ட்டர் நிலை பயிற்சியில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு.
  • The Practitioner- ப்ராக்டிஸினோர் நிலை பயிற்சியில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு.
  • The Healer- ஹீலர் நிலை பயிற்சியில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு.
  • The Master- மாஸ்டர் நிலை பயிற்சியில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு.

4. இந்த உறுப்பியத்துக்கு கட்டண செலுத்தவோ, புதுப்பிக்க தேவையில்லை.

5. இந்த உறுப்பியம் முதல் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரண்டு மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்.

6. மாணவர்கள் தொடக்கத்தில் பதிவு செய்த அதே நிலை வகுப்புகளில் மட்டுமே மீண்டும் மீண்டும் கலந்துகொள்ளலாம். மீண்டும் பங்கென்ட்கும் போது தீட்சையோ சான்றிதழோ வழங்கப்பட மாட்டாது.

7. ஆகஸ்ட் 2021 முதல் ஜூலை 2022 வரையில் ரெய்கி பயிற்சியில் கலந்துகொண்டு, எந்த வகையான கழிவோ சலுகையோ பெறாத முன்னாள் மாணவர்களுக்கும் இந்த சலுகை வழங்கப்படும்.

7. நமது இணையதளத்தில் www.reikitamil.com பதிவு செய்திருந்த மாணவர்களுக்கு இந்த உறுப்பியம் வழங்கப்பட்டு விட்டது.

8. அவர்கள் கலந்து கொண்ட பயிற்சியையும், பயிற்சி நாளையும் பொறுத்து 6 மாதங்கள் முதல் 12 மாதங்கள் வரையில் உறுப்பியம் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

9. ஆகஸ்ட் 2021 முதல் ஜூலை 2022 வரையில் நமது பயிற்சிகளில் புதிதாக கலந்துகொண்டு கழிவு எதையும் பெறாதவர்கள். www.holisticrays.com இணையதளத்தில் தங்களை பதிவு செய்துகொண்டு, தங்களின் விவரங்களை +60103343346 என்ற எண்ணிற்கு வாட்சப் அனுப்பலாம்.

10. பதிவு செய்திருந்த பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு வகுப்பு உறுப்பியம் வழங்கப்பட்டுள்ளன. https://www.reikitamil.com/my-account/ என்ற இணையப்பக்கம் மூலமாக அவற்றை சரிபார்த்து கொள்ளலாம்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X