மனிதர்கள் எதைத் தேடி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்?
மனம்

மனிதர்கள் எதைத் தேடி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்?

மனிதர்கள் எதைத் தேடி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? “நீங்கள் மலையின் மீது காணும் ஞானம் கீழிருந்து எடுத்துச் சென்றது தான்” என்று ஜப்பானின் ஜென் மார்க்கத்தில் ஒரு அருமையான தத்துவம் இருக்கிறது. இதன் பொருள் “ஞானத்தை நீங்கள் எங்கேயும் தேடிக் கண்டுபிடிக்க முடியாது” என்பதாகும். அதைப் போல் “நீங்கள் ஞானத்தைத் தேடி எங்கும் செல்லத் தேவையில்லை அது உங்களுக்குள் தான் இருக்கிறது” என்றும் பொருளாகும்.

இந்த உலகத்தில் பரம ஏழைகள் முதல் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் வரையில். அடிமைகள் முதல் உயரிய அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் வரையில் அனைவருக்கும் உள்ளத்தில் ஒரு தேடல் இருந்துக் கொண்டே இருக்கும். பெரும்பாலான நேரங்களில் பெரும்பாலான நபர்களுக்கு அவர்கள் என்ன தேடுகிறார்கள்? ஏன் தேடுகிறார்கள்? என்பது விளங்குவதில்லை. ஆனால் மனம் எதையோ தேடி அலைகிறது என்பது மட்டும் விளங்கும். மனதில் எப்போதும் ஒரு வெறுமை இருக்கும். எதைக் கொடுத்தாலும் மனம் திருப்தி அடையாது.

எனக்கு 14 வயது இருக்கும்போது எனக்குள் தேடல்கள் தொடங்கின. நான் யார்? நான் ஏன் பிறந்தேன்? ஏன் இந்த பூமிக்கு வந்தேன்? எங்கிருந்து இந்த பூமிக்கு வந்தேன்? பிறப்பதற்கு முன்பாக எங்கிருந்தேன்? மரணத்திற்குப் பின்பாக என்ன நடக்கும்? என்னை யாராவது படைத்தார்களா? படைத்திருந்தால் என்னை ஏன் படைத்தார்கள்? இறைவன் என்று ஒருவர் இருக்கிறாரா? சொர்க்கம் நரகம் என்பவை இருக்கின்றனவா? சொர்க்கம் நரகம் என்பவை இருந்தால் நான் தவறு செய்ய எல்லா வாய்ப்புகளையும் சக்தியையும் கடவுளே கொடுத்துவிட்டு, அந்த தவற்றைச் செய்த பிறகு என்னை ஏன் நரகத்தில் போட வேண்டும்? மனிதர்கள் எந்தத் தவறும் செய்யாமல் ஒழுக்கமாக வாழக்கூடிய வகையில் இறைவனால் அவர்களைப் படைக்க முடியுமா? முடியாதா? முடியுமென்றால் ஏன் அவ்வாறு படைக்கவில்லை?

இன்னும் பல நூறு கேள்விகள் என்னுள் எழுந்தன அந்தக் கேள்விகளுக்கு விடை தேடிப் பயணித்ததில் பலவற்றை கற்றுக் கொண்டேன். சில தெளிவுகளை அடைந்தேன். அவற்றிலிருந்து சிலவற்றை இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக உங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்கிறேன்.

மனம்தான் மனிதனின் அனைத்து துன்பங்களுக்கும் காரணம் என்று கூறுவார்கள். இவ்வாறு சொல்வதற்குக் காரணம் மனிதர்களின் மனம் எதிலும் திருப்தி அடைவதில்லை. மனம் பெரும்பாலான நேரங்களில் திருப்தி அடையாமல் மேலும் மேலும் தேடி அலைவதற்குக் காரணம் நாம் மனதைப் புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது தான். மனம் எதை நாடுகிறது? எதைத் தேடுகிறது? என்று தெளிவாக கவனித்து புரிந்து கொள்ளாமல். நம் மனதில் இருக்கும் பதிவுகளின் அடிப்படையிலும், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையிலும், வாழ்க்கை முறைகளின் அடிப்படையிலும், மனதைத் திருப்திப்படுத்த முயலும்போது மனம் ஒருகாலும் திருப்தி அடைவதில்லை.

நம் உயிரில் ஒரு தேடல் தொடங்கும்போது அல்லது ஒரு தேடல் உருவாகும்போது மனம் அதற்கு உறுதுணையாக சேர்ந்து செயல்படுகிறது. உயிரின் தேவைகளை, தேடல்களைப் பூர்த்தி செய்யாமல் நம் இச்சைகளை மட்டும் பூர்த்தி செய்ய முயல்வதனால், மனம் திருப்தி அடையாமல் மேலும் மேலும் தேடி அலைந்துக் கொண்டிருக்கிறது. நம் மனதிலும் அமைதி குறைகிறது.

எந்த ஒன்றை சிந்திக்கும்போது, நினைத்துப் பார்க்கும்போது, அனுபவிக்கும்போது, வாசிக்கும்போது மனம் மகிழ்ச்சிக்குப் பதிலாக அமைதியை அடைகிறதோ அதுதான் உண்மையில் உங்கள் உயிர் தேடும் பொருள் என்று அர்த்தம். மனதுக்கு அமைதியையும் சமாதானத்தையும் அளிப்பவை மட்டுமே மனம் தேடும் உண்மையான பொருளாகும்.

Leave feedback about this

  • Rating
X