உலகம்

மனித இனம் அழிந்துபோக வாய்ப்புகள் உள்ளனவா?

மனித இனம் அழிந்துபோக வாய்ப்புகள் உள்ளனவா?

இயற்கையை எதிர்த்து வாழும் போது, இந்த பூமியில் இருந்து மனித இனம் முற்றிலுமாக அழிந்து போக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X