உலகம்

மனித இனம் அழிந்துபோக வாய்ப்புகள் உள்ளனவா?

மனித இனம் அழிந்துபோக வாய்ப்புகள் உள்ளனவா?

இயற்கையை எதிர்த்து வாழும் போது, இந்த பூமியில் இருந்து மனித இனம் முற்றிலுமாக அழிந்து போக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X