காதலி கவிதை

மனதைத் திருடிக் கொண்டாய்

திருடினால் சாமி
கண்ணைக் குத்துமாம்
சிறுவயதில் அம்மா
சொன்னார்கள்

திருடுவது தவறென்று
உன் அம்மா
கற்றுத்தரவில்லை
போலும்

அதனால்தான்
என் மனதைத்
திருடிக்கொண்டு
கண்ணையும்
குத்திச்சென்றாய்

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X