குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு பாக்கெட்ப் பால் கொடுக்கலாமா?

குழந்தைகளுக்கு பாக்கெட்ப் பால் கொடுக்கலாமா?

குழந்தைகளுக்கு பாக்கெட்ப் பால் கொடுப்பது விஷம் கொடுப்பதற்குச் சமமானது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பாக்கெட்ப் பால் பல்வேறு உடல் உபாதைகளையும் நோய்களையும் உண்டாக்கக்கூடியது.

குழந்தைகள் மட்டுமின்றி பெரியவர்களும் பாக்கெட்ப் பால் தவிர்க்க வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X