நையாண்டி கவிதை

காதலியின் தங்கை

அதிர்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும்
ஒன்றாக உணர முடியுமா?
இப்போது உணர்கிறேன் – நான்

கூட்ட நெரிசலில்
கைப்பேசியைத் தொலைத்தவன்
அனுபவிக்கும் அதிர்ச்சியையும்

அவனுக்குப் பரிசாக
ஐபோன் கிடைத்ததைப்
போன்ற மகிழ்ச்சியையும்
ஒன்றாக உணர்கிறேன்

நீ என் காதலை
நிராகரித்த போதும்
அருகில் புன்னகைத்த
உன் தங்கையைக்
கண்ட போதும்
😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X