உடல்

பகலில் எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது?

பகலில் எதனால் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகிறது?

பகல் வேளைகளில் கண்களில் எரிச்சல் உண்டானால் உடல் சோர்வாக இருக்கிறது, உடலில் கழிவுகள் அதிகமாக இருக்கிறது, அல்லது உடலின் உஷ்ணம் அதிகரித்து விட்டது என்று பொருளாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X