அமானுஷ்ய காணொளி

கண் திருஷ்டி போட்டி பொறாமை

கேள்வி பதில்கள்: கண் திருஷ்டி போட்டி பொறாமை இருப்பதை எவ்வாறு அறிந்துகொள்வது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X