ஆன்மீகம்

இறைவன் நேரடியாக உதவுவாரா?

இறைவன் நேரடியாக உதவுவாரா?

இல்லை, இறைவன் நேரடியாக யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்வதில்லை. நம்பிக்கையோடு இறைவனிடம் வேண்டுபவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில் அவர்களின் வேண்டுதல் நிறைவேற உதவி செய்வார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X