ரெய்கி காணொளி

ஹீலிங் என்றால் என்ன என்பதை தெளிவாக புரிந்துகொண்டேன்

ஹீலிங் என்றால் என்ன என்பதை தெளிவாக புரிந்துகொண்டேன்

பயிற்சிகளில் கலந்துகொண்டவரின் அனுபவங்கள்
Online Class Participant’s Testimonial


M.Rajalakshmi, Coimbatore
Cell: 7550013340
rajilakhsm77@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X