உடல்

பேருந்து பயணத்தில் எதனால் கால்கள் வீங்குகின்றன?

பேருந்து பயணத்தில் எதனால் கால்கள் வீங்குகின்றன?

1. பேருந்து பயணத்தில் வெகுநேரம் கால்களைத் தொங்க வைத்துக் கொண்டு அமர்வதனால், இரத்த ஓட்டத்தின் மூலமாக கால்கள் வரையில் செல்லும் இரத்தத்தில் இருக்கும் கழிவுகள் கால்களில் தேங்கி, அதனால் கால்கள் வீக்கமடையலாம்.

2. சிறுநீரகங்கள் பலவீனமடைவதனால் சிறுநீரும் உடலுக்குத் தேவையில்லாத நீர்களும் முறையாக வெளியேற முடியாமல், அதிக நேரம் கால்களைத் தொங்கவிடும் போது கால்களுக்கு இறங்கி கால்கள் வீக்கமடையலாம்.

3. கால்கள் வரையில் செல்லும் கழிவுகளும், கழிவு நீரும் மீண்டும் இரத்த சுழற்சியின் மூலமாக உடலுக்குள் கொண்டுவர முடியாமல் கால்களில் தேங்குவதால் கால்கள் வீக்கமடையலாம்.

4. சிறுநீரகங்கள், சிறுநீர்ப்பை, கர்ப்பப்பை போன்ற உறுப்புகளில் உண்டாகும் பலவீனங்களை உணர்த்துவதற்காக கால்கள் வீக்கமடையலாம்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X