ஈர்ப்புவிதி

LOA 2: ஈர்ப்பு விதி – நமது தேவைகள் எவ்வாறு நிறைவேற்றப் படுகின்றன?

  1. நமது தேவைகள் எவ்வாறு நிறைவேற்றப் படுகின்றன? 
  2. நாம் கேட்பவை எவ்வாறு கிடைக்கின்றன? 
  3. எவற்றையெல்லாம் நம்மால் அடையமுடியும்?
  4. நம் பிரார்த்தனைகள் /  தேவைகள் ஏன் நிறைவேறுவதில்லை?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X