ரெய்கி காணொளி

அனைவருக்கும் ஹீலிங் வழங்கக்கூடாது

ரெய்கியில் மாஸ்டர் நிலை கற்றிருந்தாலும் அனைவருக்கும் ஹீலிங் வழங்கக்கூடாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X