காணொளிகள்

கோவிட்-19 பெருந்தொற்றும் அமெரிக்காவும்

கோவிட்-19 பெருந்தொற்றினை அமேரிக்க அரசாங்கம் எவ்வாறு கையாள்கிறது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X