திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -7 – கடவுள் வாழ்த்து-4 (Kadavul Vazhthu-4)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் – 6 – கடவுள் வாழ்த்து-3 (Kadavul Vazhthu-3)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -5 – கடவுள் வாழ்த்து-2 (Kadavul Vazhthu-2)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -3 உரைப்பாயிரம்-2 (Uraippayiram-2)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் – 2 – உரைப்பாயிரம்-1 (Uraippayiram-1)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும்,.

Read More
திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -1 ஜெயராஜ் ஐயா அறிமுகம் (Jeyaraj Ayya Intro)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இறையருளால் இலங்கை ஜெயராஜ் ஐயா பரிமேலழகரின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் அறிமுகம்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் அதிகாரம்: மருந்துகுறள்கள்: 10விளக்க உரை: ராஜா முகமது.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 941

குறள் 941மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும், நூலோர் வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று. குறளின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 942

குறள் 942மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு, அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின். குறள்.

Read More
X