தாம்பத்தியம்

ஆண்களுக்கு சில தாம்பத்தியக் குறிப்புகள்

ஆண்களுக்கு சில தாம்பத்தியக் குறிப்புகள் 1. சினிமா, வீடியோ மற்றும் கதைகளில்.

Read More
தாம்பத்தியம்

தாம்பத்தியத்தில் திருப்தி அடைந்தீர்களா?

தாம்பத்தியத்தில் திருப்தி அடைந்தீர்களா? 70% மேற்பட்ட தம்பதியினர் தாம்பத்தியத்தில் திருப்தி இல்லாமல்.

Read More
தாம்பத்தியம்

கணவன் மனைவிக்கு இடையில் எதனால் சந்தேகம் உருவாகிறது?

கணவன் மனைவிக்கு இடையில் எதனால் சந்தேகம் உருவாகிறது? கணவன் மனைவிக்கு இடையில்.

Read More
தாம்பத்தியம்

மனைவி கர்ப்பம் தரிக்காமல் இருக்க ஆணுறையைப் பயன்படுத்தலாமா?

மனைவி கர்ப்பம் தரிக்காமல் இருக்க ஆணுறையைப் பயன்படுத்தலாமா? தேவையில்லை, விந்து பெண்ணின்.

Read More
தாம்பத்தியம்

கணவன் மனைவி வாரத்திற்கு எத்தனை முறை உடலுறவு கொள்ளலாம்?

கணவன் மனைவி வாரத்திற்கு எத்தனை முறை உடலுறவு கொள்ளலாம்? வாரம் இத்தனை.

Read More
தாம்பத்தியம்

கணவன் மனைவி உடலுறவு கொள்ள உகந்த நேரம் எது?

கணவன் மனைவி உடலுறவு கொள்ள உகந்த நேரம் எது? உடலுறவுக்கு என்று.

Read More
தாம்பத்தியம்

மனைவியைத் திருப்திப்படுத்த தேவையான ஆணுறுப்பின் அளவு என்ன?

மனைவியைத் திருப்திப்படுத்த தேவையான ஆணுறுப்பின் அளவு என்ன? மனைவியை திருப்திப்படுத்த கணவனுக்கு.

Read More
தாம்பத்தியம்

மனைவி கர்ப்பம் தரிக்காமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்?

மனைவி கர்ப்பம் தரிக்காமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்? ஆணின் விந்து பெண்ணின்.

Read More
X