ரெய்கி

இந்த ஆண்டு கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

ரெய்கி பயிற்சியாளர்கள் இந்த ஆண்டு கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். 1. ஒரு.

Read More
ரெய்கி

மருத்துவ ஞானம்

சிகிச்சை பெறுவோரின் உடலில் கலக்கும் பிரபஞ்ச ஆற்றல்தான் அவர்களின் நோய்களையும், வேதனைகளையும்,.

Read More
ரெய்கி

தீய ஆற்றல்களை வெளியேற்றும் குளியல் முறை

தீய ஆற்றல்களை வெளியேற்றும் குளியல் முறை. இந்த குளியல் முறை தீய.

Read More
ரெய்கி

தீட்சையை பயன்படுத்தும் கால அளவு

ஒருவர் ஒருமுறை முழுமையாக தீட்சை பெற்றுவிட்டால், அவர் பெற்ற தீட்சையும் ஆற்றலும்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சை வழங்கும் வழிமுறைகள்

ரெய்கி தீட்சை வழங்கும் வழிமுறைகள். ரெய்கி தீட்சை வழங்குவது என்பது ஒரு.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றல் பயிற்சிகள்

ரெய்கி ஆற்றல் பயிற்சிகள் ரெய்கி ஆற்றலின் வீரியத்தையும் அதிகரிக்கும் பயிற்சிகள். உடலில்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றலை சரியான இலக்கை நோக்கிச் செலுத்த

ரெய்கி ஆற்றலை சரியான இலக்கை நோக்கிச் செலுத்த. இந்த உலகில் அனைத்துமே.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சை

தீட்சையை பல வழிமுறைகளில் வழங்கலாம். ஒவ்வொரு குருவும் ஒரு தனிப்பட்ட வழிமுறையை.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சையும் அதன் பிரதிபலிப்பும்

ரெய்கி தீட்சையும் அதன் பிரதிபலிப்பும். ரெய்கி தீட்சை பெறுபவர்களின், உடலும், மனமும்,.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி தீட்சை பெற்ற பிறகு உண்டாகும் மாற்றங்கள்

தீட்சை பெற்ற மாணவர்கள் மேலே குறிப்பிட்ட தொந்தரவுகளில், ஏதாவது ஒன்றையோ அல்லது.

Read More
X