பொது

மென்பொருள் – Google Translate

மென்பொருள் – Google Translate எந்த மொழியிலிருந்தும் எந்த மொழிக்கும், மொழி.

Read More
பொது

மென்பொருள் – Google Maps

மென்பொருள் – Google Maps நாம் போக வேண்டிய இடத்துக்கு வழி.

Read More
பொது

எழுத்தாளர்களுக்கு உதவக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள்

எழுத்தாளர்களுக்கு உதவக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள். Google Docs இது எழுதுபவர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும்,.

Read More
பொது

கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மென்பொருள்

கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மென்பொருள். Google Assistant மென்பொருளை உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு போனில்.

Read More
பொது

சிஏஏ, என்பிஆர், என்ஆர்சி பற்றிய முக்கிய தகவல்

சிஏஏ, என்பிஆர், என்ஆர்சிக்கு எவ்வாறு தயாராவது? நீதிபதி ஜி.எம் அக்பர் அலி,.

Read More
பொது

ஆசிரியர்களின் சிறப்பு

ஆசிரியர்களின் சிறப்பு. அமெரிக்கா ஜப்பான் மீது அணுகுண்டை வீசிய பிறகு, ஜப்பான்.

Read More
பொது

வெள்ளத்தின் போது மின்சாரப் பாதுகாப்பு வழிகாட்டிகள்

வெள்ளத்தின் போது மின்சாரப் பாதுகாப்பு வழிகாட்டிகள். வெள்ளத்தின் போதும் & அதன்.

Read More
பொது

உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி

உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி. ஓரறிவு முதலாக ஐந்தறிவு வரையிலான உயிரினங்களின் வளர்ச்சி.

Read More
பொது

உலக நாடுகளில் சாதிகள்

உலக நாடுகளில் சாதிகள் இந்தியாவையும் ஜாதி கட்டமைப்பையும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு.

Read More
பொது

வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வாசனைப் பொருள்

வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வாசனைப் பொருள் வாகனம் வைத்திருக்கும் நபர்கள் பெரும்பாலும் அதில்.

Read More
X