மருத்துவம்

உடலின் தொந்தரவுகளுக்கு என்ன தீர்வு?

உடலின் தொந்தரவுகளுக்கு என்ன தீர்வு? நான் கூறவில்லை, திருவள்ளுவ பெருந்தகை மிக.

Read More
மருத்துவம்

மருத்துவத்தால் சுரண்டப்படும் பொருளாதாரம்

மருத்துவத்தால் சுரண்டப்படும் பொருளாதாரம். இன்றைய கால கட்டத்தில் பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு, வாழ்க்கைக்குத்.

Read More
மருத்துவம்

அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை

அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை. பெரிய விபத்து அல்லது காயம் ஏற்பட்டால் ஒழிய.

Read More
மருத்துவம்

தூங்கி எழுந்தால் எல்லாம் குணமாகும்

தூங்கி எழுந்தால் எல்லாம் குணமாகும். இன்றைய காலகட்டத்தில் உடலில் சிறிய பாதிப்பு.

Read More
மருத்துவம்

பாத அழுத்தச் சிகிச்சை

பாதங்களில் கைகளைக் கொண்டு அல்லது அதற்கென்று பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட மரக்கட்டையைக் கொண்டு.

Read More
மருத்துவம்

பாத பிரதிபலிப்பியல் சிகிச்சை

பாத பிரதிபலிப்பியல் சிகிச்சை என்பது என்ன? பாத பிரதிபலிப்பியல் சிகிச்சை (foot.

Read More
பெண்கள் மருத்துவம்

சிசேரியன் எனும் கூலிப்படை வியாபாரம்

சிசேரியன் எனும் கூலிப்படை வியாபாரம். இன்றைய கால கட்டத்தில் கர்ப்பமுற்ற தாய்மார்கள்.

Read More
மருத்துவம்

மருத்துவம் செய்யும் வழிமுறைகள்

மருத்துவம் செய்யும் வழிமுறைகள். இந்த மருத்துவம் செய்யுங்கள், அந்த மருத்துவம் செய்யாதீர்கள்.

Read More
மருத்துவம்

நோய்களைக் குணப்படுத்தும் வழிமுறை உதாரணம்

நோய்களைக் குணப்படுத்தும் வழிமுறை உதாரணம். ஒருவர் மூச்சுவிடுவதற்கு சிரமப்படுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம்..

Read More
மருத்துவம்

அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்த முடியும்

அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்த முடியும். இக்கட்டுரையை நோய் கண்டவர்களுக்காகவும், நோய்களுக்கு மருத்துவம்.

Read More
X