ஈர்ப்புவிதி

வெற்றியின் சூத்திரம்

வெற்றியின் சூத்திரம். உன் வாழ்வின் லட்சியம் என்ன? தேவை என்ன? அடைய.

Read More
ஈர்ப்புவிதி

ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வழிமுறைகள்

ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வழிமுறைகள். உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதை அடைய.

Read More
ஈர்ப்புவிதி

தேவைகளை நிறைவேற்ற பிரபஞ்சம் காத்திருக்கிறது

தேவைகளை நிறைவேற்ற பிரபஞ்சம் காத்திருக்கிறது 1. ஒரு மனிதன் விரும்பும் அனைத்தையும்.

Read More
ஈர்ப்புவிதி

அவசரப்பட்டு முன்முடிவுகளை உருவாக்காதீர்கள்

எந்த சூழ்நிலையிலும் அவசரப்பட்டு முன்முடிவுகளை உருவாக்காதீர்கள். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும், இந்த.

Read More
ஈர்ப்புவிதி

ஈர்ப்புவிதி-நன்றி உணர்வின் பலம்

ஈர்ப்புவிதி-நன்றி உணர்வின் பலம். இந்த வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் நிம்மதியாகவும் வாழ்வதற்கும், நமது.

Read More
ஈர்ப்புவிதி

மனதின் திருப்தியும், நன்றி உணர்வும்

பிரபஞ்சத்திடம் இருந்து உதவிகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் பெறுவதற்கு அடிப்படை தகுதியாக இருப்பது, நன்றி.

Read More
ஈர்ப்புவிதி

LOA 5 -உங்களின் அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய நன்றியுணர்வு

மனிதர்கள்  விரும்பும் விஷயங்களை, தங்களின் லட்சியங்களை அடைய முடியாமல் இருப்பதற்கும். பல.

Read More
ஈர்ப்புவிதி

நம் வாழ்க்கையை மாற்றக் கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை

நம் வாழ்க்கையை மாற்றக் கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை – Acceptance

Read More
ஈர்ப்புவிதி

LOA 3: நமது ஆசைகளை, தேவைகளை, லட்சியங்களை, குறிக்கோள்களை, அடைவது எப்படி?

நமது ஆசைகளை, தேவைகளை, லட்சியங்களை, குறிக்கோள்களை, அடைவது எப்படி? இந்த உலகில்.

Read More
X