கோவிட்-19

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம் – 2

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம் – 2 என் உறவினர்களுக்கு கோவிட்-19.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம் – 1

கோவிட்டின் பெயரால் உண்டான மரணம். கோவிட் என்று ஒரு நோய் இருப்பதாகவும்,.

Read More
கோவிட்-19

தடுப்பூசிகள் எதனால் ஆபத்தை விளைவிக்கின்றன

தடுப்பூசிகள் எதனால் ஆபத்தை விளைவிக்கின்றன? தடுப்பூசிகளால் உபாதைகளும் மரணங்களும் ஏற்படுவதற்கு அந்தத்.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்-19 தடுப்பூசியும் உண்டாகும் பாதிப்புகளும்

கோவிட்டிற்கான தடுப்பூசியைச் செலுத்திக் கொண்ட பிறகு பலர் பலவகையான உடல் உபாதைகளுக்கு.

Read More
கோவிட்-19

தனியார் மருத்துவமனைகளும் கோவிட் நோயாளிகளும்

கொரோனா தொற்று உள்ளவர்களையும், தீவிர சிகிச்சைகள் தேவைப்படுவோரையும் சில தனியார் மருத்துவமனைகள்.

Read More
கோவிட்-19

கோவிட்-19 உருவாகும் காரணமும், குணப்படுத்தும் வழிமுறையும்

கோவிட்-19 – கொரோனா வைரஸ் உருவாகும் காரணமும், குணப்படுத்தும் வழிமுறையும்

Read More
X