ஆரோக்கியம்

நோய்களின்றி வாழக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

நோய்களின்றி வாழக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். இளமைக் காலம் முழுவதும் நாய் படாத.

Read More
ஆரோக்கியம்

மனித உடல் இயற்கையால் மிக அழகாக வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கிறது

மனித உடல் இயற்கையால் மிக அழகாக வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கிறது. மனிதன் உட்கொள்ளும்.

Read More
ஆரோக்கியம்

சீனி மிகவும் ஆபத்தான பொருள்

சீனி மிகவும் ஆபத்தான பொருள். உண்மையைச் சொல்வதானால் வெள்ளை சர்க்கரையை (சீனியை).

Read More
ஆரோக்கியம்

வயதானால் நிச்சயமாக நோய்கள் உண்டாகுமா?

வயதானால் நிச்சயமாக நோய்கள் உண்டாகுமா? என்றால், உண்டாகாது! வயதானால் நிச்சயமாக நோய்கள்.

Read More
ஆரோக்கியம்

இம்யூன் சிஸ்டம் எனும் பாதுகாப்பு சக்தி

இம்யூன் சிஸ்டம் எனும் பாதுகாப்பு சக்தி. (immune system) இம்யூன் சிஸ்டம்.

Read More
ஆரோக்கியம்

மனித உடலின் அமைப்பு

மனித உடலின் அமைப்பு. மனித உடல் இயற்கையால் மிக அழகாக வடிவமைக்கப்.

Read More
ஆரோக்கியம்

அஜீரணத்தை குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

அஜீரணத்தை குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள். ஜீரணம் சீராகி உண்ணும் உணவு முறையாகச் செரிமானமாகி.

Read More
ஆரோக்கியம்

கண்ட நேரத்தில் தூக்கம் வருவதற்கு காரணம்

தலைப்புகள் கண்ட நேரத்தில் தூக்கம் வருவதற்கு காரணம். தூங்கக் கஷ்டமாக உள்ளது,.

Read More
ஆரோக்கியம்

உள்ளுறுப்புகளும் அவற்றுக்குத் தேவையான சுவைகளும்

உள்ளுறுப்புகளும் அவற்றுக்குத் தேவையான சுவைகளும். நம் உடலின் முழு ஆரோக்கியத்தையும், நம்.

Read More
ஆரோக்கியம்

உணவை உட்கொண்ட பின்னர் தூக்கம் வருவது ஏன்?

உணவை உட்கொண்ட பின்னர் தூக்கம் வருவது ஏன்? உணவை உட்கொள்வது உடலின்.

Read More
X