ஆரோக்கியம்

மனித உடல் இயற்கையால் மிக அழகாக வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கிறது

மனித உடல் இயற்கையால் மிக அழகாக வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கிறது. மனிதன் உட்கொள்ளும்.

Read More
பெண்கள்

பெண் பிள்ளைகளின் பருவ கால உடல் உபாதைகள்

பெண் பிள்ளைகளின் பருவ கால உடல் உபாதைகள். இன்றைய காலகட்டத்தில் பல.

Read More
ஆரோக்கியம்

சீனி மிகவும் ஆபத்தான பொருள்

சீனி மிகவும் ஆபத்தான பொருள். உண்மையைச் சொல்வதானால் வெள்ளை சர்க்கரையை (சீனியை).

Read More
ஆரோக்கியம்

வயதானால் நிச்சயமாக நோய்கள் உண்டாகுமா?

வயதானால் நிச்சயமாக நோய்கள் உண்டாகுமா? என்றால், உண்டாகாது! வயதானால் நிச்சயமாக நோய்கள்.

Read More
பொது

மென்பொருள் – Google Translate

மென்பொருள் – Google Translate எந்த மொழியிலிருந்தும் எந்த மொழிக்கும், மொழி.

Read More
ஆரோக்கியம்

இம்யூன் சிஸ்டம் எனும் பாதுகாப்பு சக்தி

இம்யூன் சிஸ்டம் எனும் பாதுகாப்பு சக்தி. (immune system) இம்யூன் சிஸ்டம்.

Read More
பொது

மென்பொருள் – Google Maps

மென்பொருள் – Google Maps நாம் போக வேண்டிய இடத்துக்கு வழி.

Read More
ஆரோக்கியம்

மனித உடலின் அமைப்பு

மனித உடலின் அமைப்பு. மனித உடல் இயற்கையால் மிக அழகாக வடிவமைக்கப்.

Read More
பொது

எழுத்தாளர்களுக்கு உதவக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள்

எழுத்தாளர்களுக்கு உதவக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள். Google Docs இது எழுதுபவர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும்,.

Read More
நோய்கள்

எது உண்மையான நோய்? எது உண்மையான மருத்துவம்?

எது உண்மையான நோய்? எது உண்மையான மருத்துவம்? உடலில் ஏதாவது வலி,.

Read More
X