வாழ்க்கை

மனிதர்கள் எதனால் குறைகளுடன் பிறக்கிறார்கள்?

மனிதர்கள் எதனால் குறைகளுடன் பிறக்கிறார்கள்? மனிதர்கள் தாங்கள் செய்த பாவங்களுக்கு தண்டனையை.

Read More
வாழ்க்கை

தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

தானத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நம்மிடம் இருக்கும் பொருளை, நம்மிடம் அதிகமாக.

Read More
வாழ்க்கை

என்றால் என்னவென்றால்

என்றால் என்னவென்றால் அன்பு என்பது என்னவென்றால், தனது மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்விற்கு பிற.

Read More
X