உணவு

பாட்டில் தண்ணீர் உடலுக்கு நன்மையானதா?

பாட்டில் தண்ணீர் உடலுக்கு நன்மையானதா? தண்ணீரில் இயற்கையாகவே உயிர்களை உருவாக்கக்கூடிய “உயிர்.

Read More
உணவு

குளிர்பானங்கள் எதனால் உடலுக்குக் கெடுதல் என்கிறார்கள்?

குளிர்பானங்கள் எதனால் உடலுக்குக் கெடுதல் என்கிறார்கள்? Coca-cola, pepsi, Fanta என்று.

Read More
உணவு

உணவைக் காணும் வேளைகளில் வாயில் ஏன் எச்சில் சுரக்கிறது?

உணவைக் காணும் வேளைகளில் வாயில் ஏன் எச்சில் சுரக்கிறது? மனமானது, நீங்கள்.

Read More
உணவு

வேளாவேளைக்கு சரியான நேரத்தில் சாப்பிட வேண்டுமா?

வேளாவேளைக்கு சரியான நேரத்தில் சாப்பிட வேண்டுமா? ஆம், நோயாளிகளாக மாற வேண்டுமென்றால்.

Read More
உணவு

கோழி முட்டையை உட்கொண்டால் உடலுக்கு புரோட்டீன் கிடைக்குமா?

கோழி முட்டையை உட்கொண்டால் உடலுக்கு புரோட்டீன் கிடைக்குமா? கோழிகள் புரோட்டீனையோ, முட்டையையோ.

Read More
உணவு

ஆட்டிறைச்சியை உட்கொண்டால் உடலில் கொழுப்பு அதிகரிக்குமா?

ஆட்டிறைச்சியை உட்கொண்டால் உடலில் கொழுப்பு அதிகரிக்குமா? ஆடு மாமிசத்தை உட்கொள்கிறதா? வெறும்.

Read More
உணவு

நோய் கண்டவர்கள் உட்கொள்ளக் கூடாத பழங்கள் எவை?

நோய் கண்டவர்கள் உட்கொள்ளக் கூடாத பழங்கள் எவை? நோய் கண்டவர்கள் கண்டிப்பாக.

Read More
உணவு

மனித உடலுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத பழங்கள் எவை?

மனித உடலுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத பழங்கள் எவை? மனிதனுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத பழங்கள் என்று.

Read More
உணவு

உணவை உட்கொண்டதும் எதனால் வாந்தி வருகிறது?

உணவை உட்கொண்டதும் எதனால் வாந்தி வருகிறது? ஒரு உணவை உட்கொண்ட பிறகு.

Read More
உணவு

உடலுக்கு ஒத்துக் கொள்ளாத உணவை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது?

உடலுக்கு ஒத்துக் கொள்ளாத உணவை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? உடலுக்கு ஒத்துக்.

Read More
X